Asiakaskokemus: perunkirjoitus ja perinnönjako

Ghaada Saarikivi Lakipalvelu Elämänkaaresta toimitti perunkirjoituksen ja perinnönjaon kuolinpesässä, jonka osakkaina oli yhdeksän sisarusta tai heidän jälkeläisiään. Pesä oli tavanomaista monitahoisempi, joten siihen liittyi tiettyjä hankaluuksia.

Vainaja oli lapseton. Osa sisaruksista oli jo kuollut, ja näiden jälkeläisiä kuului pesässä toiseen ja kolmanteenkin sukupolveen. Oli myös kuolleen sisaruspuolen jälkeläisiä, joista osa oli asunut yli puoli vuosisataa Atlantin tuolla puolen. Osa oli edunvalvonnassa, mikä mutkisti kuvioita lisää.

Kuolinpesässä oli sen verran omaisuutta, että kaikkien intressissä oli, että toimeksianto hoidetaan huolella ja niin, että osakkaat pysyvät tyytyväisinä ajan tasalla. Koko prosessi osui ajankohtaan, jolloin DVV:n eli Digi- ja väestötietoviraston kriisi oli pahimmillaan, mikä vaikutti myös pankin oikutteluun.

Ghaada Saarikivi hoiti koko prosessin taitavasti ja vaivojaan säästämättä kärsivällisesti, omaisuuden realisointia myöten. Osakkaat saivat omansa aikataulussa, joka mahdollisti perintöveron maksamisen itse perintöosuudesta.

Kuolinpesän osakkaiden yksityisyyden suojaamiseksi tämä arvio on anonyymi.