Palvelupaketit

Elämänkaaren palvelupaketit

Silta

Silta on 3 kuukauden määräaikainen palvelujakso. Silta soveltuu vakaaseen elämäntilanteeseen, jossa ennakoivasti tahdotaan laatia keskeisiä perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja, sekä varmistua siitä, että omat tai perheen asiat on mielekkäästi järjestetty. Erityisesti uusperheissä voi olla viisasta pohtia rauhassa ja huolellisesti kaikkien osallisten väliset suhteet ja seuraukset myös elämänmuutosten varalta.

Polku

Polku on perustasoinen, jatkuva palvelu (1 kk:n irtisanomisajalla). Polku on tarkoitettu yksilöille ja perheille, joiden tilanne ei välttämättä ole mutkikas mutta se vaatii säännöllistä asiointia vaikkapa verottajan, KELAn tai DVV:n kanssa, eikä sitä ole mahdollista hoitaa itse.

Taipale

Taipale on laaja ja jatkuva palvelu (2 kk:n irtisanomisajalla). Taipale on tarkoitettu yksilöille ja perheille, joiden tilanne on avoin tai epäselvä, vaikka se ei olisi riidanalainen, ja asioiden hoitaminen vaatii aikaa ja osaamista. Taipale-palveluun sopiva tilanne voi syntyä vaikkapa sisäkkäisten jakamattomien kuolinpesien kohdalla, tai jos perheessä/ kuolinpesässä on useampia henkilöitä, joiden mahdollisuudet hoitaa asioita ovat rajalliset.

Kaikki paketit sisältävät

Lähtötilanteen kartoitus, jossa hahmotetaan asiakkaan kokonaistilanne, ja sovitaan selkeästi, mikä palvelu valitaan. Lähtötilanteen kartoituksessa sovitaan myös, mitä kaikkea lakimies ottaa hoitaakseen ja laaditaan mahdollisesti tarvittavat valtakirjat sekä kirjallinen toimeksiantosopimus.

Esimerkkejä hoidettavista asioista Polku- ja Taipale- paketeissa

  • laskujen maksu tai uudelleen järjestely, yhteydenpito pankki- tai rahoituslaitoksiin
  • normaalitasoinen veroasioiden kartoitus
  • kartoitus siitä, onko asiakas oikeutettu joihinkin tukiin ja niiden hakemisessa avustaminen
  • mahdollisen edunvalvonnan tarpeen selvitys

Alkukartoituksen pohjalta sovitaan aina onko juuri asiakkaan tilanteessa tarpeen laatia esimerkiksi edunvalvontavaltuutusta, hoitotahtoa, huoltotestamenttia, testamenttia, avioehtoa, ositusta, perinnönjakoa, lahjakirjaa, velkakirjaa tai muuta yksityisoikeudellista sopimusta.

Hinnasto