Lakipalvelu Elämänkaari tarjoaa helposti lähestyttäviä juridisia palveluita yksityishenkilöille, perheille, kuolinpesille ja yhdistyksille.

Neuvottelemme ja laadimme ammattitaidolla

 • erilaisia sopimuksia
 • kauppakirjoja
 • lahjakirjoja
 • avioehtoja
 • testamentteja
 • edunvalvontavaltuutuksia
 • perunkirjoituksia
 • perinnönjakoja
 • osituksia

Lisäksi toimimme edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena sekä laadimme asiakirjojen kuoletus- ja muita hakemuksia. Voitte ottaa meihin yhteyttä myös silloin, kun teille on epäselvää, miten edetä asioiden hoidossa tai tarvitsette tukea mihin tahansa juridisiin kysymyksiin. Rikosasioita tai riitaisia asioita emme hoida, mutta ohjaamme niissä eteenpäin.

Teemme myös kotikäyntejä. Monet toimeksiannot on mahdollista myös tehdä osin tai kokonaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Juridista palvelua tarvitaan usein elämän taitekohdissa ja kriisitilanteissa. Huolella laadittu asiakirja takaa  asioiden selkeän etenemisen. Lisäksi tarvitaan tieto-taitoa asiakirjan tehokkaasta käytöstä. Lakipalvelu Elämänkaaresta saatte kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja laadukasta palvelua, jonka keskiössä ovat asiakkaan toiveet ja tarpeet oman elämänsä sujuvaan järjestämiseen.

Erikoisalaamme ovat riidattomat perhe- ja jäämistöoikeudelliset toimeksiannot, joissa kuitenkin lähes poikkeuksetta tarvitaan täsmällistä juridista asiantuntemusta, neuvottelutaitoja ja kokonaiskuvan hahmottamista.

Palvelutarpeen kartoitus

Tarjoamme maksutta palvelutarpeen kartoituksen. Sen avulla voitte selkiyttää tilanteenne ja saada tietoa toimintavaihtoehdoista. Palvelutarpeen kartoitus tarkoittaa yhtä puhelua, tapaamista tai sähköpostia, jossa selvitetään, mitkä viralliset asiat mahdollisesti kaipaavat toimia. Palvelutarpeen kartoitus ei sisällä oikeudellista neuvontaa.

Hinnasto

Osassa toimeksiantoja on kiinteä hinta + ALV 24 %, osassa hinta + ALV 24 % on porrastettu vaadittavan työmäärän mukaan, kuitenkin siten, että sillä on aina selkeä katto.

Tuntihinta yleisestä asioiden hoidosta tai konsultaatiosta on 200 e + ALV 48 e = 248 euroa.

Laskutuksesta ja toimeksiannosta sovitaan aina selkeästi ennen työn aloittamista ja ensimmäinen yhteydenotto tilanteen kartoittamiseksi on maksuton.

 • sopimus 200 – 500 e + ALV 48 – 120 e = 248 – 620 euroa, sopimusten hinnat vaihtelevat niiden laajuuden mukaan
 • kauppakirja 200 – 400 e + ALV 48 – 96 e = 248 – 496 euroa, kauppakirjan hinnat vaihtelevat niiden laajuuden mukaan
 • lahjakirja 240 e + ALV 57,60 e = 297,60 euroa
 • avioehto 200 e + ALV 48 e = 248 euroa + DVV:n rekisteröintimaksu 65 euroa
 • testamentti 240 e + ALV 57,60 e = 297,60 euroa
 • keskinäinen testamentti 340 e + ALV 81,60 e = 421,60 euroa
 • edunvalvontavaltuutus yhdelle 240 e + ALV 57,60 e, kahdelle 340 e + ALV 81,60 e = 297,60 euroa – 421,60 euroa
 • perunkirjoitus 400 – 1200 e + ALV 96 e – 288 e = 496 – 1488 euroa, lisäksi sukuselvityksen kulut
 • perinnönjako 400 – 1800 e + ALV 96 e – 432 e = 496 – 2232 euroa, lisäksi mahdollisen sukuselvityksen kulut
 • ositus 400 – 1800 e + ALV 96 e – 432 e = 496 – 2232 euroa
 • perunkirjoituksen, perinnönjaon ja osituksen hinta muodostuu mm. sukuselvityksen laajuuden ja tarvittavan aineiston kokoamisen vaatiman työmäärän pohjalta. Toimeksiannon laajuus kartoitetaan aina ennen sen aloittamista.
 • valtakirja 100 e + ALV 24 e = 124 euroa
 • tuntihinta 200 e + ALV 48 e = 248 euroa
 • kotikäynti pääkaupunkiseudulla 50 e + ALV 12 e = 62 euroa
 • edunvalvonnan hinnat määritellään Digi- ja väestötietoviraston hinnaston mukaisesti

Toimimme pääkaupunkiseudulla, mutta yhteyttä kannattaa ottaa myös muualta Suomesta, sillä jotkin toimeksiannot voidaan hoitaa kokonaan puhelimitse ja sähköpostitse.

Kenelle?

Elämänkaaren palvelussa asiakas saa myös tietoa ja perehdytystä siihen, miten menetellä, kun juridisten asiakirjojen käyttö tulee ajankohtaiseksi, ja miten mahdolliset elämänmuutokset vaikuttavat omaan tilanteeseen.

Palvelu voi kohdistua ensisijaisesti itselle tai läheiselle. Elämänkaari toimii perhelääkärin tavoin – yhteistoiminnan ja luottamuksen kautta on mahdollista järjestää juridiset sekä muut viralliset asiat sujuvasti, reagoiden aina tarvittaessa korjaavasti. Samoin elämän taitekohdissa tapahtuvat järjestelyt sujuvoituvat asiakkaan tilanteen ollessa tuttu.

Palvelun kulku

Maksuton alkukatsaus: ota rohkeasti yhteyttä.
Tilannekartoitus: sovitaan täsmällisesti
– työnjako
– yhteydenpidon tiheys
– mahdollisten valtakirjojen tarve
– palvelun hinta
Asioiden hoito: esimerkiksi asiakirjojen laadinta, veroasioiden järjestelyt, laskujen maksu yms.
Säännöllisellä yhteydenpito: varmistetaan, että kaikki on kunnossa ja tarvittaessa tehdään asiakkaan tilanteen vaatimat uudet järjestelyt.

Ota yhteyttä

Sähköpostitse:
Soittamalla: 050 539 09 71

Jätä yhteydenottopyyntö: